รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Confined Space Entry Kit
รุ่น : MSA Workman Tripod Confined Space Entry Kit
ยี่ห้อ : MSA

เป็นอุปกรณ์ สำหรับงานในที่อับอากาศ ขาตั้งที่ใช้ในงานที่อับอากาศในแนวตั้ง มีกลไกล็อคขาในตัวขาตั้ง มีข้อความแสดงถึงจุดสูงสุดของขาตั้งที่สามารถใช้งานได้ ออกแบบให้มีโซ่คล้องเพื่อป้องกันการหลุด ขาด มีน้ำหนักเบา และมีสายสะพานสำหรับหิ้วอุปกรณ์ ขาตั้งอุปกรณ์ Workman Tripod สามารถประกอบและรื้อเก็บได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ
- มีระบบการล็อคขาและปรับขาได้อัตโนมัติ
- ปลายขาตั้ง ติดแผ่นยางป้องกันการลื่นไถล
เป็นอุปกรณ์ สำหรับงานในที่อับอากาศ และถูกออกแบบมาให้ใช้ได้หลายรูปแบบ
- ชุดอุปกรณ์ที่สามารถช่วงชีวิตได้จากด้านนอก เคลื่อนย้ายได้ง่าย
- เป็นอุปกรณ์สำหรับยกขึ้น-ลง สำหรับบุคคล สิงของและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ Winch หรือ Hoist
- เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันกับ สาย (อุปกรณ์) กันตกชนิดดึงกลับด้วยตัวเอง (SRL)

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง