รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : เทป (งานฝังใต้ดิน) Warning Under Ground Tape
รุ่น : WD-04

- วัสดุ / Material : HDPE (High Density Polyethylene)
- สี / Color : สีฟ้า (Blue), สีเขียว (Green), สีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow)
- ขนาด / Size : 6" X 300 m.
- สินค้านี้เป็นสินค้าสั่งพิเศษ สามารถออกแบบ (Wording and Logo) ได้ ยอดสั่งไม่น้อยกว่า 120 ม้วน

American Public Works Association
(APWA) Color Code
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Water & Associated Lines
Sanitary & Associated Sewer Lines
Telecommunications Lines
Reclaim Water Lines
Electric &Association Lines
Gas & Associated Line

สินค้าที่เกี่ยวข้อง