รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : หน้ากากป้องกันฝุ่น Respiartor
รุ่น : 8247 (95), 9913V (P1), 8246, 8247 (R95)
ยี่ห้อ : 3M

เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย, ละอองเคมี, กรด และแก๊ส ในงานอุตสาหกรรม, งานชุบโลหะ, งานสี, งานล้างสารเคมี, งานฉีดยาฆ่าแมลง, งานฟอกย้อม, งานซ่อมบำรุง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง