หน้าแรก | แบรนด์สินค้า SCBA Products Brand SCBA | อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยหายใจ Self Contained Breathing Appratus (SCBA)

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยหายใจ Self Contained Breathing Appratus (SCBA)
ยี่ห้อ : MSA

- ใช้เป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับปฏิบัติงานขณะดำเนินการดับเพลิงหรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในอาคารและนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ หรือบริเวณที่ มีก๊าซพิษ ก๊าซติดไฟ ใช้สำหรับงานกู้ภัยในพื้นที่อันตราย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง