KG CONSAFE : จำหน่าย-อุปกรณ์ความปลอดภัย,ชุดเอี๊ยมกันน้ำ,Chest Wader,Safety Equipment,อุปกรณ์เซฟตี้,หมวกนิรภัย,หมวกเซฟตี้,เข็มขัดเซฟตี้,เชือกช่วยชีวิต,ผ้ากันไฟ,หน้ากากกันฟูม,สายรัดคาง HAPPY CHINESE YEAR 2020
Company Profile
 
 
 
 
 
สินค้า / Product
 
  อุปกรณ์ให้เช่า
Rent Equipment (7)
 
  อุปกรณ์เครื่องตรวจวัดแก๊ส
Gas Detector (6)
 
  เครื่องมือและอุปรณ์พิเศษ
Equipment & Tools Specialist (10)
 
  อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
Head Protection (46)
 
  อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
Fall Protection (52)
 
  อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
Eyes Protection (14)
 
  อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
Hearing Protection (5)
 
  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
Respiratory Protection (15)
 
  อุปกรณ์ป้องกันมือ
Hand Protection (13)
 
  อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
Protective Cloth (14)
 
  อุปกรณ์ให้สัญญาณจราจร
Signal Sign and Traffic Device (37)
 
  รองเท้านิรภัย
Safety Shoes (11)
 
  อุปกรณ์ป้องกันไฟและสารเคมี
Fire Fighting Device and Chemical Protection (9)
 
  อุปกรณ์ชุดดับเพลิง
Fire Fighting Equipment (2)
 
  อุปกรณ์ปิดกั้นความปลอดภัย
SAFETY LOCKOUT (1)
 
  แบรนด์สินค้า
BRADY (3)
 
       
 
 
line id: @621hmsvd  
 
 
 
บทความ
 
 
ขั้นตอนการก่อสร้าง : งานด้านโครงสร้าง
 
ขั้นตอนการก่อสร้าง : งานด้านโครงสร้าง งานด้านโครงสร้างนี้จะเริ่มตั้งแต่ การทำโครงสร้างของฐานราก อัน ได้แก่การลงเสา เข็มและการหล่อ ตอม่อ เพื่อรองรับ โครงสร้าง ของเสาและคาน ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เป็นขั้น ตอนถัดไป หลังจากนั้น ก็จะเป็น งานโครงสร้าง ของ พื้นและบันได ซึ่งจะต้อง เชื่อมต่อกับ เสาและ คาน ที่ได้ทำไว้แล้ว โดยการทำพื้น …
 
 
 
 
การเลือกรองเท้านิรภัยให้ถูกต้อง
 
การเลือกรองเท้านิรภัยให้ถูกต้อง ควรเริ่มจากการทำการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยการกำหนดความเสี่ยง จากสภาพแวดล้อมของการทำงาน เพื่อที่จะเลือกกำจัดหรือป้องกันอันตรายจากการทำงาน ซึ่งจะต้องทราบลักษณะงานหรือ สถานที่ทำงานอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ทราบระดับของการป้องกัน และสามารถเลือกใช้รองเท้าได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ความปลอดภั…
 
 
 
 
มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ANSI Z358.1-1998
 
มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ANSI Z358.1-1998 ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดทั่วไป 1. นายจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือคนงานต้องสำรวจ ตรวจสอบความต้องการในการใช้ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน 2. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐาน อันเป็นที่ยอมรับกันได้ 3. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิ…
 
 
 
 
ตรวจสภาพ ความพร้อมของ PPE ก่อนเริ่มงาน
 
PPE/อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขั้นพื้นฐานของโรงงานทั่วๆ ไป จะมีประมาณ หมวก แว่นตาและรองเท้าประมาณนี้ แต่ที่โรงงานผมนั้นกำหนดให้ PPE ขั้นพื้นฐาน มี 5 อย่างครับ คือ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือ เสื้อผ้าและร้องเท้านิรภัยครับ ซึ่งก่อนที่พวกเราจะนำ PPE ไปใช้ เรานั้น (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) มีความคาดหวังว่าพนักงานจะต้องเข้าใจคุณสมบัต…
 
 
 
 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล สาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในงานก่อสร้างนั้นมาจากผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมและการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น จำเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณทำการก่อสร้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดขึ้น โดยเฉพาะแนวการปฏิบัติในงานก่อสร้างในเรื่องของ - การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานควรเป็น…
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4
 
   
Copyright © 2016 KG CONSAFE All rights reserved. Powered By : Thailand Directory