KG CONSAFE : จำหน่าย-อุปกรณ์ความปลอดภัย,ชุดเอี๊ยมกันน้ำ,Chest Wader,Safety Equipment,อุปกรณ์เซฟตี้,หมวกนิรภัย,หมวกเซฟตี้,เข็มขัดเซฟตี้,เชือกช่วยชีวิต,ผ้ากันไฟ,หน้ากากกันฟูม,สายรัดคาง HAPPY CHINESE YEAR 2020
Company Profile
 
 
 
 
 
สินค้า / Product
 
  อุปกรณ์ให้เช่า
Rent Equipment (7)
 
  อุปกรณ์เครื่องตรวจวัดแก๊ส
Gas Detector (6)
 
  เครื่องมือและอุปรณ์พิเศษ
Equipment & Tools Specialist (10)
 
  อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
Head Protection (46)
 
  อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
Fall Protection (52)
 
  อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
Eyes Protection (14)
 
  อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
Hearing Protection (5)
 
  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
Respiratory Protection (15)
 
  อุปกรณ์ป้องกันมือ
Hand Protection (13)
 
  อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
Protective Cloth (14)
 
  อุปกรณ์ให้สัญญาณจราจร
Signal Sign and Traffic Device (37)
 
  รองเท้านิรภัย
Safety Shoes (11)
 
  อุปกรณ์ป้องกันไฟและสารเคมี
Fire Fighting Device and Chemical Protection (9)
 
  อุปกรณ์ชุดดับเพลิง
Fire Fighting Equipment (2)
 
  อุปกรณ์ปิดกั้นความปลอดภัย
SAFETY LOCKOUT (1)
 
  แบรนด์สินค้า
BRADY (3)
 
       
 
 
line id: @621hmsvd  
 
 
 
การคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
 
 
          “อยากให้สนใจในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองสิทธิแรงงาน กระบวนการแรงงานสัมพันธ์ เพราะการคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ สถานประกอบการทุกแห่งจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แรงงานในการปฏิบัติงาน จากข้อมูลด้านอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานที่ลดลง ต้องขอชื่นชมการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการให้ความสำคัญในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน” ............พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ( 1 ก.ย. 2558 )

Securite ผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ safety ทุกชนิด เช่น แว่นตานิรภัย รองเท้า safety เข็มขัดนิรภัย ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย เครื่องขยายเสียง เครื่องป้องกันหู เครื่องล้างตา เครื่องวัดแก๊ซ มีทั้งสินค้านำเข้า และสินค้าราคาย่อมเยา ได้มาตราฐานสากล ลูกค้าของเราเช่น SCG, ปตท, กฟผ, Mitsubishi Motor, Italthai, ช. การช่าง
 
 
   
Copyright © 2016 KG CONSAFE All rights reserved. Powered By : Thailand Directory