การวัดแก๊ส ตอนที่ 2

9.1 ธรรมชาติของแก๊สและคุณสมบัติทั่วไป
ธรรมชาติของแก๊สได้ถูกค้นพบมาเป็นเวลากว่า 300 ปีแล้ว พบว่า อากาศที่ไม่มีมลภาวะที่ระดับน้ำทะเลจะมีแก๊ส (หรือธาตุ) ต่าง ๆ มากมาย ดังตารางที่ 9.1 ซึ่งพบว่าจะมีไนโตรเจน (N2) อยู่ราว 78 % แก๊สออกซิเจน (O2) อยู่ประมาณ 21 % ที่เหลือเป็นแก๊สอาร์กอนส่วนใหญ่ราว 1 % และก็มีจำนวนของแก๊สต่าง ๆ เช่น CO2 และ H2O (ในรูปของไอน้ำ) อยู่เล็กน้อย

9.1.1 โมเลกุลและอิออน (Molecules and Ions) พบว่า แก๊สที่มีสมบัติและจำนวนของอะตอมที่แน่นอนเฉพาะตัว จะเรียกว่า “โมเลกุล” ทั้งอะตอมเดี่ยวและโมเลกุลที่สามารถได้รับอนุภาคจากตัวอื่นหรือเปลี่ยนไปเป็นอนุภาคอื่น เราเรียกว่า “อิออน”

Securite ผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ safety ทุกชนิดเช่น แว่นตานิรภัย รองเท้า safety เข็มขัดนิรภัย ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย เครื่องขยายเสียง เครื่องป้องกันหู เครื่องล้างตา เครื่องวัดแก๊ซ มีทั้งสินค้านำเข้า และสินค้าราคาย่อมเยา ได้มาตราฐานสากล ลูกค้าของเราเช่น SCG, ปตท, กฟผ, Mitsubishi Motor, Italthai, ช. การช่าง

สนใจเครื่องวัดแก๊ซ คลิกเลย!!!