KG CONSAFE : จำหน่าย-อุปกรณ์ความปลอดภัย,ชุดเอี๊ยมกันน้ำ,Chest Wader,Safety Equipment,อุปกรณ์เซฟตี้,หมวกนิรภัย,หมวกเซฟตี้,เข็มขัดเซฟตี้,เชือกช่วยชีวิต,ผ้ากันไฟ,หน้ากากกันฟูม,สายรัดคาง HAPPY CHINESE YEAR 2020
Company Profile
 
 
 
 
 
สินค้า / Product
 
  อุปกรณ์ให้เช่า
Rent Equipment (7)
 
  อุปกรณ์เครื่องตรวจวัดแก๊ส
Gas Detector (6)
 
  เครื่องมือและอุปรณ์พิเศษ
Equipment & Tools Specialist (10)
 
  อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
Head Protection (46)
 
  อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
Fall Protection (52)
 
  อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
Eyes Protection (14)
 
  อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
Hearing Protection (5)
 
  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
Respiratory Protection (15)
 
  อุปกรณ์ป้องกันมือ
Hand Protection (13)
 
  อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
Protective Cloth (14)
 
  อุปกรณ์ให้สัญญาณจราจร
Signal Sign and Traffic Device (37)
 
  รองเท้านิรภัย
Safety Shoes (11)
 
  อุปกรณ์ป้องกันไฟและสารเคมี
Fire Fighting Device and Chemical Protection (9)
 
  อุปกรณ์ชุดดับเพลิง
Fire Fighting Equipment (2)
 
  อุปกรณ์ปิดกั้นความปลอดภัย
SAFETY LOCKOUT (1)
 
  แบรนด์สินค้า
BRADY (3)
 
       
 
 
line id: @621hmsvd  
 
 
 
มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ANSI Z358.1-1998
 
 
 
          ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
          ข้อกำหนดทั่วไป

          1. นายจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือคนงานต้องสำรวจ ตรวจสอบความต้องการในการใช้ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน
          2. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันได้
          3. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องเข้าถึงได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถชะล้างสารอันตรายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4. ต้องมีสัญญาณเสียงหรือไฟกะพริบหากมีการใช้งาน
          5. นายจ้างจะต้องดูแล ตรวจสอบรวมทั้งทดสอบการใช้งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
          6. นายจ้างต้องจัดทำคู่มือวิธีการใช้และอบรมการใช้งานให้แก่คนงาน

          ลักษณะและประสิทธิภาพของ ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน

          ตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998

          ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)

          1. น้ำที่ถูกปล่อยออกมาต้องมีความเร็วที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนงาน ทั้งนี้ ฝักบัวจะต้องปล่อยน้ำได้อย่างน้อย 75.7 ลิตร/นาที(LPM)หรือ 20 แกลลอน/นาที (GPM) ที่แรงดัน 30ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที
          2. อุปกรณ์การควบคุมปิด-เปิด (วาล์ว)ต้องเข้าถึงได้ง่ายและสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
          3. วาล์วน้ำต้องยังคงเปิดและรักษาอัตราการไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับจนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ
          4. ต้องมีป้าย ณ จุดติดตั้งให้เห็นได้อย่างชัดเจน
          5. ฝักบัวนี้ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 30 เมตร (100 ฟุต) จากจุดเสี่ยงและคนงานต้องสามารถไปถึงได้ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่นั้น มีการใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอื่นที่มีผลกระทบรุนแรง ควรติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินให้ติดกับพื้นที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
          6. จุดติดตั้ง ต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรต้องลงหรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง)
          7. อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่ และควรอยู่ระหว่าง 15°-35°C ในกรณีที่เคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง (Chemical burn)ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15°C และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ควรศึกษาจาก MSDS หรือผู้จำหน่าย เพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน
          8. ตำแหน่งการติดตั้ง

          - ฝักบัวควรอยู่ในระยะ 82 นิ้ว (208.3ซม.) -96 นิ้ว (243.8 ซม.) จากระดับพื้น
          - ที่ระดับ 60 นิ้ว (152.4 ซม.) สูงจากพื้นละอองน้ำจากฝักบัวต้องแผ่กว้างออกไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้วเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางของละอองน้ำดังกล่าวควรห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 16 นิ้ว
          - คันชักเปิดวาล์วน้ำเข้าถึงได้ง่ายและไม่ควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 ซม.) จากระดับพื้น

          ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)

          1. ความเร็วของน้ำต้องต่ำพอที่จะไม่เกิดอันตรายกับตาของผู้ใช้น้ำ จะต้องจ่ายให้กับตาทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า1.5 ลิตร/นาที หรือ 0.4 แกลลอน/นาทีที่แรงดัน40 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
          2. น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหลังจากเปิดวาล์ว และยังคงเกิดอยู่โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับจนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ น้ำจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นได้ (สิ่งสกปรก สนิม เป็นต้น)
          3. ถ้าเป็นชนิดบรรจุน้ำในตัวจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากไม่มีข้อแนะนำจากผู้ผลิต ให้เปลี่ยนน้ำทุก 1เดือน
          4. ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 30 เมตรหรือ 100 ฟุต จากจุดเสี่ยงและคนงานต้องสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตามหากพื้นที่นั้นมี การใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอื่นที่มีผลกระทบรุนแรงควรติดตั้งที่ล้างตาฉุกเฉินให้ติดกับพื้นที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
          5. จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรจะต้องลงหรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง)
          6. อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่ และควรอยู่ระหว่าง 15°-35°C ในกรณีที่เคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง (Chemical burn) ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15°C และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งควรศึกษาจาก MSDS หรือผู้จำหน่ายเพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับที่ล้างตาฉุกเฉิน
          7. ตำแหน่งการติดตั้ง

          - หัวฉีดน้ำล้างตาอยู่ในระยะ 33 นิ้ว(83.3 ซม.)-45 นิ้ว (114.3 ซม.) จากพื้น และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 ซม)สถานประกอบการใดจะติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินและ/หรือที่ล้างตาฉุกเฉิน ควรศึกษาค่ามาตรฐานที่เสนอไปแล้วข้างต้น เพื่อเทียบกับสินค้าของผู้ผลิต โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นฝักบัวหรือที่ล้างตาแบบแยกชุดต่างหาก และแบบที่รวมชุดมีฝักบัวและที่ล้างตารวมกันพึงระลึกไว้เสมอ การปฏิบัติงานใดก็ตามหากมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรืออวัยวะสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างต้องจัดหาฝักบัวอาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉินไว้ให้ลูกจ้าง ใช้ชะล้างอวัยวะที่สัมผัสกับสารเคมีนั้นเพื่อเป็นการลดอันตรายในเบื้องต้นให้เหลือน้อยที่สุด

Securite ผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ safety ทุกชนิด เช่น แว่นตานิรภัย รองเท้า safety เข็มขัดนิรภัย ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย เครื่องขยายเสียง เครื่องป้องกันหู เครื่องล้างตา เครื่องวัดแก๊ซ มีทั้งสินค้านำเข้า และสินค้าราคาย่อมเยา ได้มาตราฐานสากล ลูกค้าของเราเช่น SCG, ปตท, กฟผ, Mitsubishi Motor, Italthai, ช. การช่าง
 
 
   
Copyright © 2016 KG CONSAFE All rights reserved. Powered By : Thailand Directory